Services

Renoveringsarbeten

Byggnads Ab MTM- Vasas huvudverksamhet består av renivering av byggnader. Vi utför till exempel hel- och delrenoveringar av fasader, rörsanering, omfattande byggnadsrenoveringar samt ombyggnadsprojekt. När det gäller renoveringsprojekt tar vi alltid hänsyl till de specifika engenskaperna hos objektet och planerar arbetet individuellt för varje projekt. vi vill se till att varje renovering är anpassad efter objektets unika behov. Erfarenhet är verligen värdefullt inom renoveringsbyggande. Det hjälper oss att snabbt och effektivt hantera oväntade situationer som kan uppstå under renoveringen.

 

Nybyggnation

Byggnads Ab MTM-Vasa erbjuder nybyggnadstjänster för både bostadsbyggnader och kommersiella byggnader. Vi Strävar efter att genomföra nybyggnadsprojekt i samarbete med beställaren på ett så flexibelt sätt som möjligt.

 

Andra tjänster

Byggnads Ab MTM- Vasa erbjuder även andra renoveringstjänster, som badrumsrenovering, sanering efter brand och reparation av vattenskador. Vår personal har certifieringar från VTT för badrumsrenovering samt kompetensbevis från materialleverantörer.

 

Be om en fastighetssaneringsoffert! »