Byggnads Ab MTM specialiserar sig på
nybyggnation och fastighetssanering.

Vi erbjuder reparations- och byggtjänster i Vasaregionen.

Vi utför bygg- och reparationsarbeten av hög kvalitet och enligt överenskommelse.

Byggnads Ab MTM-Vasa

Byggnads Ab MTM är en pålitlig partner vid nybyggen och fastighetssaneringar | Vasa

Byggnads Ab MTM är en byggfirma som grundades år 1993 och som är specialiserad på renoveringar. Vi utför byggarbeten och fastighetssaneringar i Vasaregionen, speciellt åt företagskunder. Till vår verksamhet hör, förutom traditionella helhetsentreprenader, även fakturerings- och projekteringsentreprenader. Vid behov förmedlar vi samarbetspartners för VVS-arbeten och planering.

Vi sysselsätter sju tjänstemän och 20-30 arbetare. Vår personal har lång erfarenhet av olika typer av grundrenoveringar och nybyggnationer. Vi tar hand om våra medarbetares säkerhet på arbetsplatserna genom att se till att deras kunskaper i första hjälp, heta arbeten och arbetssäkerhet är uppdaterade.

Utgångspunkten för vår verksamhet är ett väl utfört arbete.

Byggnads Ab MTM håller även snäva tidtabeller utan att tumma på kvaliteten. Som medlemmar i Byggandets Kvalitet r.f. utvecklar vi kontinuerligt kvaliteten hos vår verksamhet. Vi har deltagit i projektet Rakentamisen Laatutoiminnot (Byggnadsverksamhetens Kvalitetsfunktioner), där ett kvalitetssystem för vårt företag utvecklades.

Till vårt kvalitetssystem hör att vi följer upp kvaliteten och framgången hos vår verksamhet med hjälp av respons från våra kunder och vår personal. Vi behandlar responsen när vi utvärderar funktionen hos företaget och kvalitetssystemet och väljer vilka områden som bör utvecklas vidare. Vår kvalitetsutvärdering omfattar anbuds- och anskaffningsfunktioner, entreprenadavtal och utförandet av arbetsuppgifter.

Tag kontakt och begär mera information om våra tjänster! »