Yhteystiedot

Kontaktformulär

Nybyggnation
Fastighetssanering
Reparationstjänster
Övriga tjänster, Vilka?
telefon
e-post

Byggnads Ab MTM-Vasa

Liselundsvägen 1
65380 Vasa

Lagrets adress:
Liselundsvägen 1

FO-nummer: 0945970-7

info@mtm-rakennus.fi

Vi byter till elektronisk fakturering från och med 23.05.2018.
Vi ber er skicka fakturor för Rakennus oy MTM- Vaasa ( y-tunnus 0945970-7 ) till
e-faktureringsadressen: 003709459707
operatör: Pagero
operatörens förmedlarkod: 003723609900
Ifall ni använder er av pappersfakturor, ber vi r skicka fakturorna från och med 23.05.2018 till adressen nedan. 
observera att adressen nedan bör synas som sådant i skannade fakturor, ardessen enart på kuvert räcker inte.

Rakennus Oy MTM- Vaasa

OVT 003709459707
PL908
02066 DOCUSCAN

För fakturor via e-post bör mottagaren märkas på samma sätt so papperfakturor.
Fakturor via e-post skickas till adressen: admicom@xbs-salo.com
Vid fakturering via e-post bär följande observeras:
- Till adressen kan skickas endast fakturor, inget annat post.
- Fakturan måste vara i PDF-format
- Ett e-post kan innehålla endast information om en räkning. Alla sidor bör vara skannade i samma PDF-format.

Därmed kan e-posten innehålla endast en PDF-fil.
- PDF-filen får inte vara hemlig eller låst med lösenord

Eventuella samligsfakturor bör isärtagas.

Kontakt personer

Markku Marjamäki
VD
markku.marjamaki@mtm-rakennus.fi
044 7205 652

Arbetsledning

Christoffer Holmbäck
Byggnadsingenjör
christoffer.holmback@mtm-rakennus.fi
044 7205 6543

Lager

Mika Katajamäki
Lager och transport
044 7205 657 

Löneräkning och Disponent

Kontaktpersoner

Tapio Rahkola
Offerträkning och inköp
tapio.rahkola@mtm-rakennus.fi
044 7205 653

Arbetsledning

Kasperi Ahonen
Byggnadsingenjör
kasper.ahonen@mtm-rakennus.fi
044 7205 689

Antti Tuores
Byggnadsingenjör
antti.tuores@mtm-rakennus.fi
044 7205 659

Aleksi Salomäki
Byggnadsingenjör
aleksi.salomaki@mtm-rakennus.fi
044 7205 665

Kontor

Sami Laaksoharju
Byggnadsingenjör
Offerträkning och inköp
sami.laaksoharju@mtm-rakennus.fi
044 7205 614