Fastighetssanering

Grundrenovering, fasadsanering och ombygge | Vasa

Byggnads Ab MTM utför fastighetssanering i Vasaområdet. Vi utför grundrenoveringar, vilka utgör merparten av vår företagsverksamhet. Vi utför också fullständiga och partiella fasadreparationer. En fasadförnyelse ger t.ex. gamla höghus ett nytt utseende och en ny image. Vi utför också ombyggen. Vi har genomfört många byggnadsprojekt där utrymmen har byggts om för att passa en annan användning.

Vid fastighetssanering är erfarenhet ett måste

Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet av sanering av utmanande objekt. Vid en fastighetssanering är byggarbetarens erfarenhet och skicklighet en avgörande faktor, för då bibehålls kontrollen även vid överraskande situationer. Vid reparationsarbeten beaktar vi alltid objektets särdrag och planerar arbetet i enlighet med dessa.

Våra grundrenoveringsobjekt:

 • Sanering av Korsholms svenska gymnasium

 • Sanering och utbyggnad av Korsholms svenska högstadium

 • Brändö Företagscentrum Ab, ombyggnad av den gamla värmecentralen till restaurang

 • Saneringen av prästgården i Gamla Vasa

 • Renovering vid Vasa Regionala Företagshälsovård , inklusive den upphöjda tunneln mellan husen

 • Renovering av Geotracks företagsutrymmen

 • Renovering av Lokalförsäkrings företagsutrymmen

 • Renovering av kyrkan och prästgården i Sundom

 • Ombyggnadsarbeten vid Korsholms centralskola

 • Kiinteistö Oy Vaasan Monopol Fastighets Ab, sanering av Vasa Skattebyrå

 • Ombyggnadsarbeten vid Byggnadsförbundets österbottniska regionkontor

 • Ombyggnadsarbeten vid Brändö församlingshus

Fasadsaneringar:

 • Fastighets Ab Sandviksbacken, 7-våningspunkthusen I–V, Vasa (Handelsesplanaden 48–50)

 • VOAS/Tekla II, fasadsanering

 • Fastighets Ab, Vasa (Storalånggatan 50)

Ombyggnadsobjekt:

 • Harry Schaumans Stiftelse/Vasabladets lokaler, Vasa (Storalånggatan 28–30)

 • Lokalförsäkrings lokaler, Vasa (Handelsesplanader 19–21)

 • Oy Vaasa Parks Ab/konferens- och bastuutrymmena i teknologihuset Futura I, Vasa (Företagaregatan 17)

 • Senatsfastigheter

Be om en fastighetssaneringsoffert! »

Vanhan Vaasan pappila