Övriga tjänster

Badrumssanering, sanering av brandskador och vattenskador | Vasa

Byggnads Ab MTM erbjuder också övriga reparationstjänster. Vi genomför bl.a. badrumssaneringar, brandskadesaneringar och vattenskadesaneringar i Vasaområdet. Vår personal har certifikat för våtutrymmessanering, t.ex. VTT:s certifikat, samt materialleverantörernas behörighetsbevis.
Reparation och underhåll av fastigheter är en kontinuerlig verksamhet. Byggnads Ab MTM har lång erfarenhet av olika objekt och information om hållbarheten hos olika byggnadsmaterial och konstruktioner. Tack vare detta kan vi konsultera kunden gällande underhålls- och reparationsbehovet hos dennes fastigheter.

Privatkunder kan ansöka om hushållsavdrag för reparationsarbeten. Här finner du tilläggsinformation.

Våra reparationstjänstobjekt:

Brandskadesaneringar:

  • Bostads Ab, Vasa (Styrmansgatan 26)

  • Laine-Tuotanto Ab:s produktionsutrymmen, Vasa (Tapiogatan 5)

Vattenskadesaneringar, beställare:

  • Försäkringsbolaget IF

  • Försäkringsbolaget LokalTapiola

  • Privata beställare

Badrumssaneringar:

  • Privata beställare

Begär mer information om våra tjänster! »